OM OS

Visens Venner i Nykøbing F. er en af de 33 medlemsforeninger under Visens Venner i Danmark, som på landsplan består af ca. 4500 visesangere, akkompagnatører, visedigtere, visekomponister og andre medlemmer, der kan lide viser. Medlemskab af en forening Visens Venner giver også adgang til visearrangementer i de øvrige foreninger, som er spredt over stort set hele landet.

Foreningens formål er at dyrke og styrke visen med særlig hovedvægt på den Danske og Nordiske vise, og at virke for dennes udbredelse ved afholdelse af viseaftener og lignende arrangementer for medlemmer af "Visens Venner i Nykøbing F." samt ved offentlige arrangementer. Formålet søges også udbygget ved samarbejde med lignende foreninger i Danmark og udlandet.

Foreningen "Visens Venner i Nykøbing F." - Danmarks sydligste Visens Venner - blev startet af Helge Rasmussen den 9. februar 1994. Helge var formand i 8 år og lavede et stort arbejde for at få foreningen op at stå sammen med sin kone Alice.

Da Helge valgte at stoppe i 2002, blev Helle Suhr Hansen valgt til ny formand. Helge og Alice blev efterfølgende udnævnt til æresmedlemmer. I 2004 kunne vi således fejre foreningens 10 års jubilæum, dette foregik ved en reception i kantinen på Katedralskolen. I 2004 blev Anne-Grete Kamstrup valgt som formand. Anne-Grete bestred posten indtil 2012, hvor den hidtidige næstformand Elisabeth Teilmann trådte til som ny formand.

I 2014 fejrede man foreningens 20 års jubilæum med vise sang og kæmpe kage bord i vores lokaler på Eggertsvej 2. 

5 år er gået Elisabeth Teilmann er fortsat foreningens formand og vi holder stadig til på Eggertsvej 2, vi har pt. omkring 200 medlemmer. 

I februar 2019 kan foreningen fejre 25 års jubilæum.

pr. 31. oktober 2019 vil vores nye lokation være Lindeskovskolens kantine, Lindevænget 1, 4800 Nykøbing F.

 

Følg os her på hjemmesiden og på foreningens facebook side. 

Læs om foreningens 

© 2018 by SDG Design

Copyright: Visens Venner i Nykøbing F.
Hvis du får problemer eller har spørgsmål vedrørende dette websted, skal du kontakte webmaster: Hellesuhr@live.dk